Κατηγορίες Ζευγαριών


    Ηλικία
Juvenile Standard Οne Dance (Waltz, Tango)   7-11
Juvenile I Standard (Waltz, Tango, Quick step)   7-9
Juvenile II Standard (Waltz, Tango, V.Waltz, Quick step)   10-11
Juvenile Open I+II Standard (five dances)   7-11
Juvenile Latin Οne Dance (Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive)   7-11
Juvenile I Latin (Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive)   7-9
Juvenile II Latin (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive)   10-11
Juvenile Open I+II Latin (five dances)   7-11
Junior Standard One Dance (Waltz, Tango)   12-15
Junior Standard Three Dance (Waltz, Tango, Quick step)   12-15
Junior Open I Standard   12-13
WDSF Junior Open II Standard   14-15
Junior Open I+II Standard    12-15
Junior Latin Οne Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive)   12-15
Junior Latin Three Dance Open (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba)   12-15
Junior Latin Three Dance Close (only basic: Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive)   12-15
Junior Open I Latin   12-13
WDSF Junior Open II Latin   14-15
Junior Open I+II Latin    12-15
Youth Standard Three Dance (Waltz, Tango, Quick step)   16-18
WDSF Youth Open Standard   16-18
Youth Latin Three Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba)   16-18
WDSF Youth Open Latin    16-18
Under 21 Open Standart   -21
Pro/Am (Teacher & Student) Standard One Dance (Waltz, Tango, Quick step) ανεξαρτήτως ηλικίας   ----
Under 21 Open Latin   -21
Pro/Am (Teacher & Student) Latin One Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive) ανεξαρτήτως ηλικίας   ----
Adult Standart One Dance (Waltz, Tango)   19+
Adult Standart Three Dance (Waltz, Tango, Quick step)   19+
WDSF International Open Standard   19+
Adult Latin Οne Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Paso Doble)   19+
Adult Latin Three Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba)   19+
WDSF International Open Latin   19+
WDSF Senior I Standard   35+
Senior Open Latin   35+
Argentine Tango One Dance (Classic, Nuevo)   ----
Salsa Cubana   ----
Salsa LA (Cross Body Style)   ----
Bachata   ----
Merengue   ---- 
  • *Ζευγάρια που συμμετέχουν σε κατηγορίες 1 χορού, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην αντίστοιχη κατηγορία 3 χορών
  • *Ζευγάρια που συμμετέχουν σε κατηγορίες 3 χορών, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην αντίστοιχη κατηγορία Open.
  • *Η μουσική για τις κατηγορίες Salsa, Bachata και Merengue είναι επιλογή των διοργανωτών του «KAVALA OPEN» και διάρκεια είναι 2:15-2:45 λεπτά.