Κατηγορίες Ομάδων / Σόλο

All Ladies Latin Βαλκανικό Πρωτάθλημα   Ετος Γεν. Ηλικία
All ladies Baby    2011,2012,2013 4-6
All ladies Juvenile πρωτοεμφανιζόμενες    2006,2007,2008,2009,2010  7-11
All ladies Junior πρωτοεμφανιζόμενες   2002,2003,2004,2005  12-15
All ladies Youth πρωτοεμφανιζόμενες   1999,2000,2001  16-18
All ladies Adults πρωτοεμφανιζόμενες   1998+ 19+
All ladies Juvenile I προχωρημένες   2008,2009,2010  7-9
All ladies Juvenile II προχωρημένες   2006.2007  10-11
All ladies Junior I προχωρημένες   2004.2005  12-13
All ladies Junior II προχωρημένες   2002.2003  14-15
All ladies Youth προχωρημένες   1999,2000,2001  16-18
All ladies Adults προχωρημένες   1998+  19+
Latin Solo Baby (Ch, Jv)   2011,2012,2013 4-6
Latin Solo Juvenile I (Ch, Jv)   2008,2009,2010 7-9
Latin Solo Juvenile II (Ch, Rb, Jv)   2006.2007 10-11
Latin Solo Junior (Ch, Rb, Jv)   2002,2003,2004,2005  12-15
Latin Solo Youth (Ch, Rb, Jv)   1999,2000,2001  16-18
Latin Solo Adults (Ch, Rb, Jv)   1998+ 19+
Other Dances       
Hip-Hop Juvenile Group   2006,2007,2008,2009,2010 7-11
Hip-Hop Junior Group   2002,2003,2004,2005  12-15
Hip-Hop Youth Group   1999,2000,2001  16-18
Hip-Hop Adults Group   1998+  19+
Hip-Hop Juvenile Solo   2006,2007,2008,2009,2010 7-11
Hip-Hop Junior Solo   2002,2003,2004,2005  12-15
Hip-Hop Youth/Adults Solo   2001+  16+
Break dance Juvenile   2006,2007,2008,2009,2010 7-11
Break dance Junior   2002,2003,2004,2005  12-15
Break dance Adults   2001+ 16+
Zombalatino Juvenile    2006,2007,2008,2009,2010 7-11
Zombalatino Junior   2002,2003,2004,2005  12-15
Zombalatino Adults   2001+  16+
Modern-Jazz Juveniles   2006,2007,2008,2009,2010 7-11
Modern-Jazz Juniors   2002,2003,2004,2005  12-15
Modern-Jazz Youth   1999,2000,2001  16-18
Modern-Jazz Adults   1998+  19+
Σύγχρονος Χορός Juvenile Group   2006,2007,2008,2009,2010 7-11
Σύγχρονος Χορός Junior Group   2002,2003,2004,2005  12-15
Σύγχρονος Χορός Youth Group   1999,2000,2001  16-18
Σύγχρονος Χορός Adults Group   1998+  19+
Σύγχρονο Juvenile Solo   2006,2007,2008,2009,2010 7-11
Σύγχρονο Junior Solo   2002,2003,2004,2005  12-15
Σύγχρονο Youth/Adults Solo   2001+  16+
Oriental Juveniles Group   2006,2007,2008,2009,2010 7-11
Oriental Juniors Group   2002,2003,2004,2005  12-15
Oriental Youth Group   1999,2000,2001  16-18
Oriental Adults Group   1998+ 19+
Oriental Juveniles Solo   2006,2007,2008,2009,2010 7-11
Oriental Juniors Solo   2002,2003,2004,2005  12-15
Oriental Youth/Adults Solo   2001+  16+
Oriental Adults Solo Professional   2001+  16+
Bollywood Junior   2002,2003,2004,2005  7-15
Bollywood Adult   2001+  16+
Formation Latin 4-8 Ζευγάρια   ----
Formation Standart 4-8 Ζευγάρια   ----
Formation Tango 4-8 Ζευγάρια   ----
Salsa Rueda de Casino  4-8 Ζευγάρια   ----
Salsa LA Formation 4-8 Ζευγάρια   ----
All Ladies Salsa      ----
All Ladies Bachata     ----
All Ladies Merengue     ----
All Ladies Tango      ----
All Ladies Flamenco     ----

Διάρκεια:

  • All Ladies, Hip Hop, Modern-Jazz, Oriental, Zombalatino, Σύγχρονο: 3:00' ΛΕΠΤΑ
  • Break Dance, Formation Latin, Tango, Salsa Rueda, Salsa Formation, All Ladies Salsa - Bachata - Merengue: 3:00' ΛΕΠΤΑ

Δυνατότητα υπέρβασης ορίων ηλικίας των ομάδων:

Σε ομάδα έως 7 ατόμων ένα άτομο μπορεί να υπερβαίνει το όριο ηλικίας της κατηγορίας του. Αντίστοιχα, σε ομάδα 7 έως 13 ατόμων - δύο άτομα, σε ομάδα 14 έως 20 - τρία άτομα και σε ομάδα 21 έως 28 - τέσσερα άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • *Παρακαλούνται οι αθλητές των κατηγοριών Juvenile, Junior και Youth να έχουν μαζί τους ένα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους.
  • *Η μουσική για τις κατηγορίες Solo Oriental, Solo Συγχρονο, Solo Hip-Hop είναι επιλογή των διοργανωτών του «KAVALA OPEN».