Κατηγορίες Ομάδων / Σόλο

All Ladies Latin Βαλκανικό Πρωτάθλημα   Ετος Γεν. Ηλικία
All ladies Baby    2012,2013,2014 4-6
All ladies Juvenile πρωτοεμφανιζόμενες    2007,2008,2009,2010,2011  7-11
All ladies Junior πρωτοεμφανιζόμενες   2003,2004,2005,2006  12-15
All ladies Youth πρωτοεμφανιζόμενες   2000,2001,2002  16-18
All ladies Adults πρωτοεμφανιζόμενες   1999+ 19+
All ladies Juvenile I προχωρημένες   2009,2010,2011  7-9
All ladies Juvenile II προχωρημένες   2007.2008  10-11
All ladies Junior I προχωρημένες   2005.2006  12-13
All ladies Junior II προχωρημένες   2003.2004  14-15
All ladies Youth προχωρημένες   2000,2001,2002 16-18
All ladies Adults προχωρημένες   1999+ 19+
Latin Solo Baby (Ch, Jv)   2012,2013,2014 4-6
Latin Solo Juvenile I (Ch, Jv)   2009,2010,2011 7-9
Latin Solo Juvenile II (Ch, Rb, Jv)   2007.2008 10-11
Latin Solo Junior (Ch, Rb, Jv)   2003,2004,2005,2006 12-15
Latin Solo Youth (Ch, Rb, Jv)   2000,2001,2002 16-18
Latin Solo Adults (Ch, Rb, Jv)   1999+ 19+
Other Dances       
Hip-Hop Juvenile (solo-group)   2007,2008,2009,2010,2011 7-11
Hip-Hop Junior (solo-group)   2003,2004,2005,2006 12-15
Hip-Hop Youth (solo-group)   2000,2001,2002 16-18
Hip-Hop Adults (solo-group)   1999+ 19+
Break dance Juvenile   2007,2008,2009,2010,2011 7-11
Break dance Junior   2003,2004,2005,2006 12-15
Break dance Adults   2002+ 16+
Zombalatino Juvenile    2007,2008,2009,2010,2011 7-11
Zombalatino Junior   2003,2004,2005,2006 12-15
Zombalatino Adults   2002+ 16+
Modern-Jazz Juveniles   2007,2008,2009,2010,2011 7-11
Modern-Jazz Juniors   2003,2004,2005,2006 12-15
Modern-Jazz Youth   2000,2001,2002 16-18
Modern-Jazz Adults   1999+ 19+
Σύγχρονος Χορός Juvenile (solo-group)   2007,2008,2009,2010,2011 7-11
Σύγχρονος Χορός Junior (solo-group)   2003,2004,2005,2006 12-15
Σύγχρονος Χορός Youth (solo-group)   2000,2001,2002 16-18
Σύγχρονος Χορός Adults (solo-group)   1999+ 19+
Oriental Juveniles Group (solo-group)   2007,2008,2009,2010,2011 7-11
Oriental Juniors Group (solo-group)   2003,2004,2005,2006 12-15
Oriental Youth Group (solo-group)   2000,2001,2002 16-18
Oriental Adults Group (solo-group)   1999+ 19+
Oriental Adults Solo Professional   2002+  16+
Bollywood Junior   2003,2004,2005,2006 7-15
Bollywood Adult   2002+  16+
Formation Latin 4-8 Ζευγάρια   ----
Formation Standart 4-8 Ζευγάρια   ----
Formation Tango 4-8 Ζευγάρια   ----
Salsa Rueda de Casino  4-8 Ζευγάρια   ----
Salsa LA Formation 4-8 Ζευγάρια   ----
All Ladies Salsa      ----
All Ladies Bachata     ----
All Ladies Merengue     ----
All Ladies Tango      ----
All Ladies Flamenco     ----

Διάρκεια:

  • All Ladies, Hip Hop, Modern-Jazz, Oriental, Zombalatino, Σύγχρονο: 3:00' ΛΕΠΤΑ
  • Break Dance, Formation Latin, Tango, Salsa Rueda, Salsa Formation, All Ladies Salsa - Bachata - Merengue: 3:30' ΛΕΠΤΑ

Δυνατότητα υπέρβασης ορίων ηλικίας των ομάδων:

  • Σε ομάδα έως 7 ατόμων ένα άτομο μπορεί να υπερβαίνει το όριο ηλικίας της κατηγορίας του. Αντίστοιχα, σε ομάδα 8 έως 13 ατόμων - δύο άτομα, σε ομάδα 14 έως 20 - τρία άτομα και σε ομάδα 21+ - τέσσερα άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Η μουσική για τις κατηγορίες Solo Oriental, Solo Συγχρονο, Solo Hip-Hop είναι επιλογή των διοργανωτών του «KAVALA OPEN».

Παρακαλούνται οι αθλητές των κατηγοριών Juvenile, Junior και Youth να έχουν μαζί τους ένα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους.