Κατηγορίες Ζευγαριών

Juvenile κατηγορίες Ηλικία
Juvenile Οne Dance (Waltz, Cha-Cha-Cha, Jive)< 11
Juvenile Beginners (Waltz, Tango, Cha-Cha-Cha, Jive)< 9
Juvenile I Standard (Waltz, Tango, Quick step)< 9
JJuvenile I Latin (Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive)< 9
Juvenile II Standard (Waltz, Tango, V.Waltz, Quick step)10-11
Juvenile II Latin (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive)10-11
Junior κατηγορίες
Junior One Dance (Waltz, Tango, Cha-Cha-Cha, Rumba)12-15
Pro/Am Junior Οne Dance (W, S, Ch, R, Jv)- - -
Junior Open Standard Three Dance (Waltz, Tango, Quick step)12-15
Junior Open Latin Three Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba)12-15
Junior Basic Standard (Waltz, Tango, V.Waltz, Quick step)12-15
Junior Basic Latin (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive)12-15
Junior Open I Standard / Latin12-13
Junior Open II Standard / Latin14-15
Youth κατηγορίες
Pro/Am Youth Οne Dance (W, S, Ch, R, Jv)- - -
Youth Standard Three Dance (Waltz, Tango, Quick step)16-18
Youth Latin Three Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba)16-18
Youth Open Standard / Latin 16-18
Adult κατηγορίες
Pro/Am Adult Οne Dance (W, T, S, Ch, R, Jv)- - -
Under 21 Open Standard / Latin< 21
Adult Οne Dance (W, T, S, Ch, R, Jv)19+
Adult Standart Three Dance (Waltz, Tango, Quick step)19+
Adult Latin Three Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba)19+
Adult Open Standard / Latin19+
Seniors Open Standard / Latin35+
Argentine Tango----
Salsa Cubana----
Salsa LA (Cross Body Style)----
Bachata----
Merengue---- 
Kizomba---- 

•Ζευγάρια που συμμετέχουν σε κατηγορίες 1 χορού, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην αντίστοιχη κατηγορία 3 χορών.
•Ζευγάρια που συμμετέχουν σε κατηγορίες 3 χορών, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην αντίστοιχη κατηγορία Open.
•Κατηγορίες Salsa, Kizomba, Bachata και Merengue είναι FREESTYLE και μουσική είναι επιλογή των διοργανωτών του «KAVALA OPEN»

0:00
0:00