Κατηγορίες Ζευγαριών


Juvenile κατηγορίες    Ηλικία
Juvenile Οne Dance (Waltz, Cha-Cha-Cha, Jive)   < 11
Juvenile Beginners (Waltz, Tango, Cha-Cha-Cha, Jive) < 9
Juvenile I Standard (Waltz, Tango, Quick step) < 9
JJuvenile I Latin (Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive) < 9
Juvenile II Standard (Waltz, Tango, V.Waltz, Quick step) 10-11
Juvenile II Latin (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive) 10-11
Junior κατηγορίες    
Junior One Dance (Waltz, Tango, Cha-Cha-Cha, Rumba) 12-15
Pro/Am Junior Οne Dance (W, S, Ch, R, Jv)   - - -
Junior Open Standard Three Dance (Waltz, Tango, Quick step) 12-15
Junior Open Latin Three Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba)   12-15
Junior Basic Standard (Waltz, Tango, V.Waltz, Quick step)   12-15
Junior Basic Latin (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive)   12-15
Junior Open I Standard / Latin 12-13
Junior Open II Standard / Latin 14-15
Youth κατηγορίες     
Pro/Am Youth Οne Dance (W, S, Ch, R, Jv)   - - -
Youth Standard Three Dance (Waltz, Tango, Quick step) 16-18
Youth Latin Three Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba) 16-18
WDSF Youth Open Standard / Latin    16-18
Adult κατηγορίες     
Pro/Am Adult Οne Dance (W, T, S, Ch, R, Jv)   - - -
Under 21 Open Standart < 21
WDSF Under 21 Open Latin < 21
Adult Οne Dance (W, T, S, Ch, R, Jv) 19+
Adult Standart Three Dance (Waltz, Tango, Quick step) 19+
Adult Latin Three Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba) 19+
WDSF Open Standard   19+
WDSF International Open Latin   19+
Seniors Open Standard / Latin 35+
Argentine Tango ----
Salsa Cubana ----
Salsa LA (Cross Body Style) ----
Bachata ----
Merengue ---- 
Kizomba   ---- 

Ζευγάρια που συμμετέχουν σε κατηγορίες 1 χορού, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην αντίστοιχη κατηγορία 3 χορών

Ζευγάρια που συμμετέχουν σε κατηγορίες 3 χορών, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην αντίστοιχη κατηγορία Open

Κατηγορίες Salsa, Kizomba, Bachata και Merengue είναι FREESTYLE και μουσική είναι επιλογή των διοργανωτών του «KAVALA OPEN»