Κατηγορίες Ομάδων / Σόλο

All Ladies Latin Βαλκανικό Πρωτάθλημα   Ετος Γεν. Ηλικία
All ladies Baby    2013, 2014, 2015 4-6
All ladies Juvenile πρωτοεμφανιζόμενες    2008, 2009, 2010, 2011, 2012  7-11
All ladies Junior πρωτοεμφανιζόμενες   2004, 2005, 2006, 2007  12-15
All ladies Youth πρωτοεμφανιζόμενες   2001, 2002, 2003  16-18
All ladies Adults πρωτοεμφανιζόμενες   2000+ 19+
All ladies Juvenile I προχωρημένες   2010, 2011, 2012  7-9
All ladies Juvenile II προχωρημένες   2008, 2009  10-11
All ladies Junior I προχωρημένες   2006, 2007  12-13
All ladies Junior II προχωρημένες   2004, 2005  14-15
All ladies Youth προχωρημένες   2001, 2002, 2003 16-18
All ladies Adults προχωρημένες   2000+ 19+
Latin Solo 1 dance Baby (Ch, Jv)   2013, 2014, 2015 4-6
Latin Solo 1 dance Juvenile I (Ch, Sb, Rb, Jv)   2010, 2011, 2012 < 9
Latin Solo 1 dance Juvenile II (Ch, Sb, Rb, Jv)   2008, 2009 10-11
Latin Solo 1 dance Junior I (Ch, Sb, Rb, Jv)   2006, 2007  12-13
Latin Solo 1 dance Junior II (Ch, Sb, Rb, Jv)   2004, 2005 14-15
Latin Solo 1 dance Youth (Ch, Sb, Rb, Jv)   2001, 2002, 2003 16-18
Latin Solo 1 dance Adults (Ch, Sb, Rb, Jv)   2000+ 19+
Other Dances       
Hip-Hop Juvenile Group / Solo   2008, 2009, 2010, 2011, 2012 7-11
Hip-Hop Junior Group / Solo   2004, 2005, 2006, 2007 12-15
Hip-Hop Youth Group / Solo   2001, 2002, 2003 16-18
Hip-Hop Adults Group / Solo   2000+ 19+
Break dance Juvenile   2008, 2009, 2010, 2011, 2012 7-11
Break dance Junior   2004, 2005, 2006, 2007 12-15
Break dance Adults   2003+ 16+
Show dance Juvenile   2008, 2009, 2010, 2011, 2012 7-11
Show dance Junior   2004, 2005, 2006, 2007 12-15
Show dance Adults   2003+ 16+
Modern-Jazz Juveniles   2008, 2009, 2010, 2011, 2012 7-11
Modern-Jazz Juniors   2004, 2005, 2006, 2007 12-15
Modern-Jazz Youth   2001, 2002, 2003 16-18
Modern-Jazz Adults   2000+ 19+
Σύγχρονος Χορός Juvenile Group / Solo   2008, 2009, 2010, 2011, 2012 7-11
Σύγχρονος Χορός Junior Group / Solo   2004, 2005, 2006, 2007 12-15
Σύγχρονος Χορός Youth Group / Solo   2001, 2002, 2003 16-18
Σύγχρονος Χορός Adults Group / Solo   2000+ 19+
Oriental Juveniles Group Group / Solo   2008, 2009, 2010, 2011, 2012 7-11
Oriental Juniors Group Group / Solo   2004, 2005, 2006, 2007 12-15
Oriental Youth Group Group / Solo   2001, 2002, 2003 16-18
Oriental Adults Group Group / Solo   2000+ 19+
Oriental Adults Solo Professional   2003+  16+
Bollywood Junior   2004, 2005, 2006, 2007 7-15
Bollywood Adult   2003+  16+
Tango Group     ----
Reggaeton Group     ----
Salsa Rueda de Casino      ----
Salsa LA Formation     ----
All Ladies Salsa      ----
All Ladies Bachata     ----
All Ladies Merengue     ----
All Ladies Tango      ----
All Ladies Flamenco     ----

* Η κατηγορία Show Dance είναι ελεύθερη και βασίζεται σε οποιοδήποτε Disco Dance, Aerobic dance, Latino Zumba, Step dance, Majorette, Michael Jackson Show, Cheerleaders, Twirling και θα πρέπει να έχουν έννοια, θέμα ή ιδέα.

Διάρκεια:

  • All Ladies, Hip Hop, Modern-Jazz, Oriental, Show dance, Σύγχρονο: 3:00' ΛΕΠΤΑ
  • Break Dance, Tango, Salsa Rueda, Salsa Formation, All Ladies Salsa - Bachata - Reggaeton - Merengue: 3:30' ΛΕΠΤΑ

Δυνατότητα υπέρβασης ορίων ηλικίας των ομάδων:

  • Σε ομάδα έως 7 ατόμων ένα άτομο μπορεί να υπερβαίνει το όριο ηλικίας της κατηγορίας του. Αντίστοιχα, σε ομάδα 8 έως 13 ατόμων - δύο άτομα, σε ομάδα 14 έως 20 - τρία άτομα και σε ομάδα 21+ - τέσσερα άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Η μουσική για τις κατηγορίες Solo Oriental, Solo Συγχρονο, Solo Hip-Hop είναι επιλογή των διοργανωτών του «KAVALA OPEN».

Παρακαλούνται οι αθλητές των κατηγοριών Juvenile, Junior και Youth να έχουν μαζί τους ένα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους.