Κατηγορίες Ομάδων / Σόλο / Duet

All Ladies Latin Βαλκανικό Πρωτάθλημα*    Ετος Γεν. Ηλικία
Debut All Ladies Latin (Strictly & Show) Baby   2014, 2015, 2016 4-6 
Debut All Ladies Latin (Strictly & Show) Juvenile   2009, 2010, 2011, 2012, 2013  7-11
Debut All Ladies Latin (Strictly & Show) Junior   2005, 2006, 2007, 2008  12-15
Debut All Ladies Latin (Strictly & Show) Youth   2002, 2003, 2004  16-18
Debut All Ladies  Latin (Strictly & Show) Adult   2001+  19+
All Ladies Strictly Latin Juvenile I   2011, 2012, 2013   < 9 
All Ladies Strictly Latin Juvenile II   2009, 2010  10-11 
All Ladies Strictly Latin Junior I   2007, 2008   12-13 
All Ladies Strictly Latin Junior II   2005, 2006  14-15 
All Ladies Strictly Latin Youth   2002, 2003, 2004  16-18  
All Ladies Strictly Latin Adult   2001+  19+ 
All Ladies Show Latin Juvenile I   2011, 2012, 2013   < 9 
All Ladies Show Latin Juvenile II   2009, 2010 10-11 
All Ladies Show Latin Junior I   2007, 2008  12-13 
All Ladies Show Latin Junior II   2005, 2006  14-15 
All Ladies Show Latin Youth   2002, 2003, 2004  16-18 
All Ladies Show Latin Adult   2001+  19+  
Latin Solo 1 dance Baby (Ch, Jv)   2014, 2015, 2016 4-6
Latin Solo 1 dance Juvenile I (Ch, Sb, Rb, Jv)   2011, 2012, 2013 < 9
Latin Solo 1 dance Juvenile II (Ch, Sb, Rb, Jv)   2009, 2010 10-11
Latin Solo 1 dance Junior I (Ch, Sb, Rb, Jv)   2007, 2008  12-13
Latin Solo 1 dance Junior II (Ch, Sb, Rb, Jv)   2005, 2006  14-15
Latin Solo 1 dance Youth (Ch, Sb, Rb, Jv)   2002, 2003, 2004  16-18
Latin Solo 1 dance Adults (Ch, Sb, Rb, Jv)   2001+  19+
Other Dances       
Hip-Hop Juvenile Group / Solo   2009, 2010, 2011, 2012, 2013  7-11
Hip-Hop Junior Group / Solo   2005, 2006, 2007, 2008  12-15
Hip-Hop Youth Group / Solo   2002, 2003, 2004  16-18
Hip-Hop Adults Group / Solo   2001+  19+
Break dance Juvenile   2009, 2010, 2011, 2012, 2013 7-11
Break dance Junior   2005, 2006, 2007, 2008 12-15
Break dance Adults   2004+  16+
Show dance Juvenile   2009, 2010, 2011, 2012, 2013  7-11
Show dance Junior   2005, 2006, 2007, 2008 12-15
Show dance Adults   2004+  16+
Modern-Jazz Baby   2014, 2015, 2016 < 6 
Modern-Jazz Juveniles   2009, 2010, 2011, 2012, 2013 7-11
Modern-Jazz Juniors   2005, 2006, 2007, 2008 12-15
Modern-Jazz Youth   2002, 2003, 2004  16-18
Modern-Jazz Adults   2001+ 19+
Σύγχρονος Χορός Juvenile Group / Solo   2009, 2010, 2011, 2012, 2013 7-11
Σύγχρονος Χορός Junior Group / Solo   2005, 2006, 2007, 2008 12-15
Σύγχρονος Χορός Youth Group / Solo   2002, 2003, 2004  16-18
Σύγχρονος Χορός Adults Group / Solo   2001+ 19+
Oriental Baby Group / Duet / Solo   2014, 2015, 2016 < 6 
Oriental Juveniles Group / Duet / Solo   2009, 2010, 2011, 2012, 2013 7-11
Oriental Juniors Group / Duet / Solo   2005, 2006, 2007, 2008 12-15
Oriental Youth Group / Duet / Solo   2002, 2003, 2004  16-18
Oriental Adults Group / Duet / Solo   2001+ 19+
Oriental Adults Solo Professional   2004+  16+
Bollywood Junior   2005, 2006, 2007, 2008 7-15
Bollywood Adult   2004+  16+
Tango Group     ----
Reggaeton Group     ----
Salsa Rueda de Casino      ----
Salsa LA Formation     ----
All Ladies Salsa      ----
All Ladies Bachata     ----
All Ladies Merengue     ----
All Ladies Tango      ----
All Ladies Flamenco     ----

DEBUT ALL LADIES LATIN (STRICTLY & SHOW) - Ομάδες που χορεύουν για πρώτη φορά φέτος 2019 μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό σε ελεύθερη χορογραφία - μίξη Latin χορών.
ALL LADIES STRICTLY LATIN - Ομάδες μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν ελάχιστο μίξη απο 3 (τρεις) Latin χορούς (Cha cha cha, Samba, Rumba, Pasodoble, Jive) και το 80% της χορογραφίας πρέπει να έχει τη μορφή και το χαρακτήρα του Λατινικού χορού. Δεν επιτρέπεται αλλαγη φορεματος, σκηνικά ή ακροβατικά.
ALL LADIES SHOW LATIN - Ομάδες μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό σε ελεύθερη χορογραφία - μίξη Latin χορών με θέμα που πρέπει να ειναί ορατό ςε φόρεμα, χορογραφία και μουσική. 

* Η κατηγορία Show Dance είναι ελεύθερη και βασίζεται σε οποιοδήποτε Disco Dance, Aerobic dance, Latino Zumba, Step dance, Majorette, Michael Jackson Show, Cheerleaders, Twirling και θα πρέπει να έχουν έννοια, θέμα ή ιδέα.

Διάρκεια:

  • All Ladies, Hip Hop, Modern-Jazz, Oriental, Show dance, Σύγχρονο: 3:00' ΛΕΠΤΑ
  • Oriental Duet: 2:00' ΛΕΠΤΑ
  • Break Dance, Tango, Salsa Rueda, Salsa Formation, All Ladies Salsa - Bachata - Reggaeton - Merengue: 3:30' ΛΕΠΤΑ

Δυνατότητα υπέρβασης ορίων ηλικίας των ομάδων:

  • Σε ομάδα έως 7 ατόμων ένα άτομο μπορεί να υπερβαίνει το όριο ηλικίας της κατηγορίας του. Αντίστοιχα, σε ομάδα 8 έως 13 ατόμων - δύο άτομα, σε ομάδα 14 έως 20 - τρία άτομα και σε ομάδα 21+ - τέσσερα άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Η μουσική για τις κατηγορίες Solo Oriental, Solo Συγχρονο, Solo Hip-Hop είναι επιλογή των διοργανωτών του «KAVALA OPEN», για τις κατηγορίες Oriental Duet των συμμετεχόντων.

Παρακαλούνται οι αθλητές των κατηγοριών Juvenile, Junior και Youth να έχουν μαζί τους ένα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους.