Κατηγορίες Ομάδων / Σόλο

All Ladies Latin Βαλκανικό Πρωτάθλημα   Ετος Γεν. Ηλικία
All ladies Baby    2012, 2013, 2014 4-6
All ladies Juvenile πρωτοεμφανιζόμενες    2007, 2008, 2009, 2010, 2011  7-11
All ladies Junior πρωτοεμφανιζόμενες   2003, 2004, 2005, 2006  12-15
All ladies Youth πρωτοεμφανιζόμενες   2000, 2001, 2002  16-18
All ladies Adults πρωτοεμφανιζόμενες   1999+ 19+
All ladies Juvenile I προχωρημένες   2009, 2010, 2011  7-9
All ladies Juvenile II προχωρημένες   2007, 2008  10-11
All ladies Junior I προχωρημένες   2005, 2006  12-13
All ladies Junior II προχωρημένες   2003, 2004  14-15
All ladies Youth προχωρημένες   2000, 2001, 2002 16-18
All ladies Adults προχωρημένες   1999+ 19+
Latin Solo Baby (Ch, Jv)   2012, 2013, 2014 4-6
Latin Solo Juvenile I 1 dance (Sb)   2009, 2010, 2011 < 9
Latin Solo Juvenile I 3 dance (Ch, Rb, Jv)   2009, 2010, 2011 < 9
Latin Solo Juvenile II 1 dance (Sb)   2007, 2008 10-11
Latin Solo Juvenile II 3 dance (Ch, Rb, Jv)   2007, 2008 10-11
Latin Solo Junior I 1 dance (Sb)   2005, 2006 12-13
Latin Solo Junior I 3 dance (Ch, Rb, Jv)   2005, 2006 12-13
Latin Solo Junior II 1 dance (Sb)   2003, 2004 14-15
Latin Solo Junior II 3 dance (Ch, Rb, Jv)   2003, 2004 14-15
Latin Solo Youth 1 dance (Sb)   2000, 2001, 2002 16-18
Latin Solo Youth 3 dance (Ch, Rb, Jv)   2000, 2001, 2002 16-18
Latin Solo Adults 1 dance (Sb)   1999+ 19+
Latin Solo Adults 3 dance (Ch, Rb, Jv)   1999+ 19+
Other Dances       
Hip-Hop Juvenile Group / Solo   2007, 2008, 2009, 2010, 2011 7-11
Hip-Hop Junior Group / Solo   2003, 2004, 2005, 2006 12-15
Hip-Hop Youth Group / Solo   2000, 2001, 2002 16-18
Hip-Hop Adults Group / Solo   1999+ 19+
Break dance Juvenile   2007, 2008, 2009, 2010, 2011 7-11
Break dance Junior   2003, 2004, 2005, 2006 12-15
Break dance Adults   2002+ 16+
Show dance Juvenile   2007, 2008, 2009, 2010, 2011 7-11
Show dance Junior   2003, 2004, 2005, 2006 12-15
Show dance Adults   2002+ 16+
Modern-Jazz Juveniles   2007, 2008, 2009, 2010, 2011 7-11
Modern-Jazz Juniors   2003, 2004, 2005, 2006 12-15
Modern-Jazz Youth   2000, 2001, 2002 16-18
Modern-Jazz Adults   1999+ 19+
Σύγχρονος Χορός Juvenile Group / Solo   2007, 2008, 2009, 2010, 2011 7-11
Σύγχρονος Χορός Junior Group / Solo   2003, 2004, 2005, 2006 12-15
Σύγχρονος Χορός Youth Group / Solo   2000, 2001, 2002 16-18
Σύγχρονος Χορός Adults Group / Solo   1999+ 19+
Oriental Juveniles Group Group / Solo   2007, 2008, 2009, 2010, 2011 7-11
Oriental Juniors Group Group / Solo   2003, 2004, 2005, 2006 12-15
Oriental Youth Group Group / Solo   2000, 2001, 2002 16-18
Oriental Adults Group Group / Solo   1999+ 19+
Oriental Adults Solo Professional   2002+  16+
Bollywood Junior   2003, 2004, 2005, 2006 7-15
Bollywood Adult   2002+  16+
Tango Group     ----
Reggaeton Group     ----
Salsa Rueda de Casino      ----
Salsa LA Formation     ----
All Ladies Salsa      ----
All Ladies Bachata     ----
All Ladies Merengue     ----
All Ladies Tango      ----
All Ladies Flamenco     ----

* Η κατηγορία Show Dance είναι ελεύθερη και βασίζεται σε οποιοδήποτε Disco Dance, Aerobic dance, Latino Zumba, Step dance, Majorette, Michael Jackson Show, Cheerleaders, Twirling και θα πρέπει να έχουν έννοια, θέμα ή ιδέα.

Διάρκεια:

  • All Ladies, Hip Hop, Modern-Jazz, Oriental, Show dance, Σύγχρονο: 3:00' ΛΕΠΤΑ
  • Break Dance, Tango, Salsa Rueda, Salsa Formation, All Ladies Salsa - Bachata - Reggaeton - Merengue: 3:30' ΛΕΠΤΑ

Δυνατότητα υπέρβασης ορίων ηλικίας των ομάδων:

  • Σε ομάδα έως 7 ατόμων ένα άτομο μπορεί να υπερβαίνει το όριο ηλικίας της κατηγορίας του. Αντίστοιχα, σε ομάδα 8 έως 13 ατόμων - δύο άτομα, σε ομάδα 14 έως 20 - τρία άτομα και σε ομάδα 21+ - τέσσερα άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Η μουσική για τις κατηγορίες Solo Oriental, Solo Συγχρονο, Solo Hip-Hop είναι επιλογή των διοργανωτών του «KAVALA OPEN».

Παρακαλούνται οι αθλητές των κατηγοριών Juvenile, Junior και Youth να έχουν μαζί τους ένα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους.