Κατηγορίες Ομάδων / Σόλο / Duet

All Ladies Latin Βαλκανικό Πρωτάθλημα*    Ετος Γεν. Ηλικία
Debut All Ladies Latin (Strictly & Show) Baby   2013, 2014, 2015 4-6 
Debut All Ladies Latin (Strictly & Show) Juvenile   2008, 2009, 2010, 2011, 2012  7-11
Debut All Ladies Latin (Strictly & Show) Junior   2004, 2005, 2006, 2007  12-15
Debut All Ladies Latin (Strictly & Show) Youth   2001, 2002, 2003  16-18
Debut All Ladies  Latin (Strictly & Show) Adult   2000+  19+
All Ladies Strictly Latin Juvenile I   2010, 2011, 2012   < 9 
All Ladies Strictly Latin Juvenile II   2008, 2009  10-11 
All Ladies Strictly Latin Junior I   2006, 2007   12-13 
All Ladies Strictly Latin Junior II   2004, 2005  14-15 
All Ladies Strictly Latin Youth   2001, 2002, 2003  16-18  
All Ladies Strictly Latin Adult   2000+ 19+ 
All Ladies Show Latin Juvenile I   2010, 2011, 2012   < 9 
All Ladies Show Latin Juvenile II   2008, 2009  10-11 
All Ladies Show Latin Junior I   2006, 2007   12-13 
All Ladies Show Latin Junior II   2004, 2005  14-15 
All Ladies Show Latin Youth   2001, 2002, 2003   16-18 
All Ladies Show Latin Adult   2000+  19+  
Latin Solo 1 dance Baby (Ch, Jv)   2013, 2014, 2015 4-6
Latin Solo 1 dance Juvenile I (Ch, Sb, Rb, Jv)   2010, 2011, 2012 < 9
Latin Solo 1 dance Juvenile II (Ch, Sb, Rb, Jv)   2008, 2009 10-11
Latin Solo 1 dance Junior I (Ch, Sb, Rb, Jv)   2006, 2007  12-13
Latin Solo 1 dance Junior II (Ch, Sb, Rb, Jv)   2004, 2005 14-15
Latin Solo 1 dance Youth (Ch, Sb, Rb, Jv)   2001, 2002, 2003 16-18
Latin Solo 1 dance Adults (Ch, Sb, Rb, Jv)   2000+ 19+
Other Dances       
Hip-Hop Juvenile Group / Solo   2008, 2009, 2010, 2011, 2012 7-11
Hip-Hop Junior Group / Solo   2004, 2005, 2006, 2007 12-15
Hip-Hop Youth Group / Solo   2001, 2002, 2003 16-18
Hip-Hop Adults Group / Solo   2000+ 19+
Break dance Juvenile   2008, 2009, 2010, 2011, 2012 7-11
Break dance Junior   2004, 2005, 2006, 2007 12-15
Break dance Adults   2003+ 16+
Show dance Juvenile   2008, 2009, 2010, 2011, 2012 7-11
Show dance Junior   2004, 2005, 2006, 2007 12-15
Show dance Adults   2003+ 16+
Modern-Jazz Baby   2013, 2014, 2015 < 6 
Modern-Jazz Juveniles   2008, 2009, 2010, 2011, 2012 7-11
Modern-Jazz Juniors   2004, 2005, 2006, 2007 12-15
Modern-Jazz Youth   2001, 2002, 2003 16-18
Modern-Jazz Adults   2000+ 19+
Σύγχρονος Χορός Juvenile Group / Solo   2008, 2009, 2010, 2011, 2012 7-11
Σύγχρονος Χορός Junior Group / Solo   2004, 2005, 2006, 2007 12-15
Σύγχρονος Χορός Youth Group / Solo   2001, 2002, 2003 16-18
Σύγχρονος Χορός Adults Group / Solo   2000+ 19+
Oriental Baby Group / Duet / Solo   2013, 2014, 2015  < 6 
Oriental Juveniles Group / Duet / Solo   2008, 2009, 2010, 2011, 2012 7-11
Oriental Juniors Group / Duet / Solo   2004, 2005, 2006, 2007 12-15
Oriental Youth Group / Duet / Solo   2001, 2002, 2003 16-18
Oriental Adults Group / Duet / Solo   2000+ 19+
Oriental Adults Solo Professional   2003+  16+
Bollywood Junior   2004, 2005, 2006, 2007 7-15
Bollywood Adult   2003+  16+
Tango Group     ----
Reggaeton Group     ----
Salsa Rueda de Casino      ----
Salsa LA Formation     ----
All Ladies Salsa      ----
All Ladies Bachata     ----
All Ladies Merengue     ----
All Ladies Tango      ----
All Ladies Flamenco     ----

DEBUT ALL LADIES LATIN (STRICTLY & SHOW) - Ομάδες που χορεύουν για πρώτη φορά φέτος 2019 μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό σε ελεύθερη χορογραφία - μίξη Latin χορών.
ALL LADIES STRICTLY LATIN - Ομάδες μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν ελάχιστο μίξη απο 3 (τρεις) Latin χορούς (Cha cha cha, Samba, Rumba, Pasodoble, Jive) και το 80% της χορογραφίας πρέπει να έχει τη μορφή και το χαρακτήρα του Λατινικού χορού. Δεν επιτρέπεται αλλαγη φορεματος, σκηνικά ή ακροβατικά.
ALL LADIES SHOW LATIN - Ομάδες μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό σε ελεύθερη χορογραφία - μίξη Latin χορών με θέμα που πρέπει να ειναί ορατό ςε φόρεμα, χορογραφία και μουσική. 

* Η κατηγορία Show Dance είναι ελεύθερη και βασίζεται σε οποιοδήποτε Disco Dance, Aerobic dance, Latino Zumba, Step dance, Majorette, Michael Jackson Show, Cheerleaders, Twirling και θα πρέπει να έχουν έννοια, θέμα ή ιδέα.

Διάρκεια:

  • All Ladies, Hip Hop, Modern-Jazz, Oriental, Show dance, Σύγχρονο: 3:00' ΛΕΠΤΑ
  • Oriental Duet: 2:00' ΛΕΠΤΑ
  • Break Dance, Tango, Salsa Rueda, Salsa Formation, All Ladies Salsa - Bachata - Reggaeton - Merengue: 3:30' ΛΕΠΤΑ

Δυνατότητα υπέρβασης ορίων ηλικίας των ομάδων:

  • Σε ομάδα έως 7 ατόμων ένα άτομο μπορεί να υπερβαίνει το όριο ηλικίας της κατηγορίας του. Αντίστοιχα, σε ομάδα 8 έως 13 ατόμων - δύο άτομα, σε ομάδα 14 έως 20 - τρία άτομα και σε ομάδα 21+ - τέσσερα άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Η μουσική για τις κατηγορίες Solo Oriental, Solo Συγχρονο, Solo Hip-Hop είναι επιλογή των διοργανωτών του «KAVALA OPEN», για τις κατηγορίες Oriental Duet των συμμετεχόντων.

Παρακαλούνται οι αθλητές των κατηγοριών Juvenile, Junior και Youth να έχουν μαζί τους ένα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους.