КАТЕГОРИИ ДВОЙКИ

Juvenile Възраст
Juvenile Οne Dance (Waltz, Cha-Cha-Cha, Jive)< 11
Juvenile Beginners (Waltz, Tango, Cha-Cha-Cha, Jive)< 9
Juvenile I Standard (Waltz, Tango, Quick step)< 9
Juvenile I Latin (Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive)< 9
Juvenile II Standard (Waltz, Tango, V.Waltz, Quick step)10-11
Juvenile II Latin (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive)10-11
Junior
Junior One Dance (Waltz, Tango, Cha-Cha-Cha, Rumba)12-15
Pro/Am Junior Οne Dance (W, S, Ch, R, Jv)- - -
Junior Open Standard Three Dance (Waltz, Tango, Quick step)12-15
Junior Open Latin Three Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba)12-15
Junior Basic Standard (Waltz, Tango, V.Waltz, Quick step)12-15
Junior Basic Latin (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive)12-15
Junior Open I Standard / Latin12-13
Junior Open II Standard / Latin14-15
Youth
Pro/Am Youth Οne Dance (W, S, Ch, R, Jv)- - -
Youth Standard Three Dance (Waltz, Tango, Quick step)16-18
Youth Latin Three Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba)16-18
Youth Open Standard / Latin 16-18
Adult
Pro/Am Adult Οne Dance (W, T, S, Ch, R, Jv)- - -
Under 21 Open Standard / Latin< 21
Adult Οne Dance (W, T, S, Ch, R, Jv)19+
Adult Standart Three Dance (Waltz, Tango, Quick step)19+
Adult Latin Three Dance (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba)19+
Grand Prix Adult Standard / Latin19+
Seniors Open Standard / Latin35+

• Двойките, участващи в 1 танцова категория, нямат право да участват в съответната 3 танцова категория.
• Двойките, участващи в 3 танцови категории, нямат право да участват в съответната категория Open.
• Двойка може да се състезава в следващата възрастова категория, в същите танци, които са се състезавали в тяхната физическа възрастова категория.

0:00
0:00