Γενικοί κανόνες:

• Ηλικιακές κατηγορίες:
KIDS (+6 ΕΤΩΝ) – <2018
JUVENILE I (7-9 ΕΤΩΝ) – 2015,2016,2017
JUVENILE II (10-11 ΕΤΩΝ) – 2013,2014
JUNIOR I (12-13 ΕΤΩΝ) – 2011,2012
JUNIOR II (14-15 ΕΤΩΝ) – 2009,2010
YOUTH (16-18 ΕΤΩΝ) – 2006,2007,2008
ADULT (19-34 ΕΤΩΝ) – 1990-2005
MASTERS (35+ ΕΤΩΝ) – >1989
***Όπου είναι απαραίτητο (λόγω μη επαρκών συμμετοχών) θα γίνεται συνένωση 2 διαδοχικών κατηγοριών (Juvenile I + Juvenile II, Junior I + Junior II)

• Κατηγορίες:
TEACHER–STUDENT (Pro/Am)
SOLO (F/M)
COUPLES (holding each other) (F/F, F/M, M/M)
DUOS (separately) (F/F, F/M, M/M)
TRIOS 3 Dancers of any Gender
SMALL TEAMS 4-8 DANCERS
LARGE TEAMS 9-16 DANCERS
SHOWCASES 17-30 DANCERS
SUPER SHOWCASES 31 AND MORE
***Αν δεν συγκεντρωθεί ο επιθυμητός αριθμός συμμετοχών δύο διαδοχικές κατηγορίες ομάδων θα ενοποιούνται σε μια, όταν η μεγαλύτερη ομάδα δεν περιέχει παραπάνω από το αρχικό της αριθμό προσαυξημένο κατά 30% του αριθμού συμμετεχόντων της μικρότερης ομάδας.

• Διάρκεια:
Solos, Duos, Trios 1,30 – 2 min
Small & Large teams 2.30 – 3 min
Showcases 3.30 – 4 min
Super Showcases 3.30 – 5 min
*** Τα χρονικά όρια αυτά ισχύουν για όλες τις κατηγορίες που πραγματοποιούνται με μουσική του διαγωνιζόμενου ή των διαγωνιζομένων.

• Δυνατότητα υπέρβασης ορίων ηλικίας των ομάδων: σε ομάδα έως 7 ατόμων ένα (1) άτομο μπορεί να υπερβαίνει το όριο ηλικίας της κατηγορίας του. Αντίστοιχα, σε ομάδα 8 έως 10 ατόμων δύο (2) άτομα, σε ομάδα 11 έως 13 ατόμων τρία άτομα (3), σε ομάδα 14 έως 16 ατόμων τέσσερα άτομα (4), σε ομάδα 17 ατόμων και πάνο πέντε άτομα (5). Αθλητές μικρότερης ηλικίας μπορούν να διαγωνιστούν και σε μεγαλύτερες ηλικιακά κατηγορίες.
* Οι αθλητές των κατηγοριών Juvenile, Junior και Youth πρέπει να έχουν μαζί τους ένα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ – αριθμός συμμετεχόντων τουλάχιστον 4 συμμετέχοντες. Διάρκεια – θα υπάρξει μια ανοχή όσο αφορά στη μέγιστη διάρκειά τους, της τάξεως των 10 δευτερόλεπτα, ύστερα από την οποία η μουσική θα διακόπτεται.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ SOLO – οι χορευτές χορευουν με όλους τους συμμετέχοντες “IN THE HEATS”. Η μουσική για τις κατηγορίες Solo Latin, Salsa, Bachata, Arg.Tango, Oriental, Bollywood, Contemporary, Hip Hop, Commercial, Dance Hall, K-Pop, High Heels, Reggaeton είναι επιλογή των διοργανωτών του «KAVALA OPEN». Οι χορευτές μπορούν να διαγωνιστούν και στην αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία.

GREEK SOLO RANKING – για χορευτές που συμμετέχουν στο Greek Solo Ranking στις κατηγορίες Latin, Oriental, Contemporary, Hip Hop – Πληροφορίες & Κανονισμοί είναι ΕΔΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ DUOS, TRIOS – είναι κατηγορίες αγώνων και συμμετέχοντες χορεύουν ξεχωριστά “ON THE STAGE” οι οποίες χρησιµοποιούν τη δική τους µουσική και διάρκεια είναι έως 2:00 λεπτά. Η παρουσίαση πρέπει να είναι θεματική και να διακρίνεται στη χορογραφία, το κοστούμι και τη μουσική.

• Στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ, ένα ζευγάρι δεν μπορεί να συμμετάσχει και στα 1 ή 3 ή 5 Dance της αντίστοιχης κατηγορίας του, και κατ’ επέκτασην, ένα ζευγάρι που συμμετέχει στο Three Dance ή five Dance της κατηγορίας του, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε κατηγορία με λιγότερους χορούς (One Dance). Επίσης, ένα ζευγάρι μπορεί να διαγωνιστεί και στην αμέσως μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία, στις ίδιες ακριβώς κατηγορίες που συμμετείχε στην φυσική ηλικιακά κατηγορία του, με εξαίρεση την κατηγορία Juveniles 3 dance τα οποία μπορούν να χορέψουν και στη κατηγορία Junior 3 dance.

Κανονισμοί για όλες τις κατηγορίες:

Kavala Open 2016

Στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ  ζευγάρια που συμμετέχουν σε κατηγορίες 1 χορού, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην αντίστοιχη κατηγορία 3 χορών, και κατ’ επέκτασην, ζευγάρια που συμμετέχουν σε κατηγορίες 3 χορών, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην αντίστοιχη κατηγορία Open. Ζευγάρι μπορεί να διαγωνιστεί και στην αμέσως μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία , στις ίδιες ακριβώς κατηγορίες που συμμετείχε στην φυσική ηλικιακά κατηγορία του.

DEBUT ALL LADIES LATIN/STANDARD – Πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες (τουλάχιστον 4 συμμετέχοντες) θεωρούνται αυτές στις οποίες το 80% των μελών τους χορεύει για πρώτη φορά σε αγώνες χορού εντός του έτους τέλεσης αυτού ( π.χ. για το έτος 2024, οι 8 στις 10 αθλήτριες πρέπει να μην έχουν χορέψει σε αγώνες πριν την 1/1/2024), και συμμετέχουν στο διαγωνισμό σε ελεύθερη χορογραφία – μίξη Latin χορών.

ALL LADIES SHOW LATIN/STANDARD – Ομάδες (τουλάχιστον 4 συμμετέχοντες) μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό σε ελεύθερη χορογραφία – μίξη Latin χορών με θέμα που πρέπει να ειναί ορατό ςε φόρεμα, χορογραφία και μουσική. Σκηνικά, αξεσουάρ και ακροβατικές κινήσεις επιτρέπονται.

ALL LADIES SYNCHRO LATIN/STANDARD – Ομάδες (τουλάχιστον 4 συμμετέχοντες) πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό σχήμα της ομάδας παραμένοντας συγχρονισμένοι στις φιγούρες και κινήσεις τους στον ίδιο χρόνο και κατεύθυνση καθόλη τη διάρκεια της παρουσίασης (επιτρέπεται η αλλαγή σχημάτων κατά τα τελευταία 15-20 δευτερόλεπτα για το φινάλε της χορογραφίας). Σκηνικά, Αξεσουάρ, Σηκώματα, Ακροβατικές κινήσεις δεν επιτρέπονται.

SOLO LATIN/STANDARD – Οι χορευτές στις κατηγορίες σόλο χορευουν με όλους τους συμμετέχοντες in Heats (Ημιτελικός, Τελικός κλπ.) μπορούν να διαγωνιστούν και στην αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία. Τα κορίτσια από τις κατηγορίες ζευγαριών μπορούν να συμμετάσχουν και στις κατηγορίες Solo. Στις κατηγορίες Solo δεν επιτρέπονται σκηνικά και αξεσουάρ. Οι διαγωνιζόμενοι στους Latin Solo θα χορέψουν ONE DANCE (Ch, Sb, Rb, Jv, Pd) και στους Standard Solo ONE DANCE (W, T, Vw, F, Qs).

DUET, TRIO LATIN/STANDARD – Οι συμμετέχοντες χορεύουν ξεχωριστά, θα χρησιμοποιήσουν τη δική τους μουσική και διάρκεια είναι από 1:30 έως 2:00 λεπτά. Οι αθλητές θα έχουν 15′ δευτερόλεπτα  χρόνο για την είδοδο και 15′ δευτερόλεπτα χρόνο για την έξοδο. Η παρουσίαση πρέπει να είναι θεματική και να διακρίνεται στη χορογραφία, το κοστούμι και τη μουσική. Σκηνικά, Αξεσουάρ, Σηκώματα και Ακροβατικές κινήσεις επιτρέπονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Ομάδες στις κατηγορίες Debut All Ladies μπορούν να διαγωνιστούν σε μία ακόμα κατηγορία All Ladies Synchro ή All Ladies Show στις ίδιες ακριβώς ηλικιακές κατηγορίες σύμφωνα με τους κανόνες, ή στην Debut All Ladies αμέσως μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία.
• Ομάδες στις κατηγορίες All Ladies Synchro μπορούν να διαγωνιστούν και σε μία ακόμα κατηγορία All Ladies Show στις ίδιες ακριβώς ηλικιακές κατηγορίες ή All Ladies Synchro αμέσως μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία.
• Ομάδες στις κατηγορίες All Ladies Show μπορούν να διαγωνιστούν και σε μία ακόμα κατηγορία All Ladies Show αμέσως μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία.
• Η ηλικιακή κατηγορία υπολογίζεται σε σχέση με το έτος γέννησης και αναφέρεται στο ημερολογιακό έτος.
• Διάρκεια: Μέγιστη διάρκεια της χορογραφίας για Small & Large teams είναι 3 λεπτά, για Showcases 4 λεπτά, για Super Showcases 5 λεπτά. Θα υπάρξει μια ανοχή περίπου 10 δευτερόλεπτα, μετά την οποία θα πρέπει να διακόπτεται η μουσική.
• Δυνατότητα υπέρβασης ορίων ηλικίας των ομάδων: σε ομάδα έως 7 ατόμων ένα (1) άτομο μπορεί να υπερβαίνει το όριο ηλικίας της κατηγορίας του. Αντίστοιχα, σε ομάδα 8 έως 10 ατόμων δύο (2) άτομα, σε ομάδα 11 έως 13 ατόμων τρία άτομα (3), σε ομάδα 14 και πάνο τέσσερα άτομα (4). Αθλητές μικρότερης ηλικίας μπορούν να διαγωνιστούν και σε μεγαλύτερες ηλικιακά κατηγορίες.

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ:
1 – 15 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – SYNCHRONIZATION
1 – 15 ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ – CHOREOGRAPHY
1 – 15 ΤΕΧΝΙΚΗ – TECHNIQUE
1 – 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ – PERFORMANCE
1 – 10 ΜΟΥΣΙΚΗ – MUSICALITY
Μέγιστη βαθμολογία κριτών 65 βαθμοί.
Μετά το τέλος του πρώτου γύρου έξι (6) ομάδες – διαγωνιζόμενοι επιλέγονται για τον τελικό.

Kavala Open 2014

ALL LADIES TEAMS  – Η χορογραφία πρέπει να είναι έως 3:00 λεπτά. Οι συμμετέχοντες χορευουν σε μια κατηγορία για ολες τις ηλικίες.

CASINO RUEDA, SALSA TEAM – Είναι υποχρεωτικό ότι οποιαδήποτε ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία ζευγάρια.
Η χορογραφία πρέπει να είναι έως 4:00 λεπτά. Ζευγάρια χορευουν σε μια κατηγορία για ολες τις ηλικίες.

COUPLES FREESTYLE – Tα ζευγάρια θα χορέψουν μέχρι 2:0 λεπτά σε κάθε γύρο. Η μουσική θα είναι ελεύθερη επιλογή του DJ. Ζευγάρια χορευουν σε μια κατηγορία για ολες τις ηλικίες.

COUPLES CHOREO – Η μουσική αποτελεί επιλογή του ζευγαριού και διαρκεια έως 2:30 λεπτά. Παρόλα αυτά, το 80% της χορογραφίας θα πρέπει να είναι σε μουσική του είδους που αναφέρεται η κατηγορία. Οι αθλητές θα έχουν 15′ δευτερόλεπτα  χρόνο για την είδοδο και 15′ δευτερόλεπτα χρόνο για την έξοδο. Ζευγάρια χορευουν σε μια κατηγορία για ολες τις ηλικίες.

SOLO OPEN – Οι συμμετέχοντες χορευουν με όλους τους συμμετέχοντες “IN THE HEATS”,  και μπορούν να διαγωνιστούν και στην αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία. Η μουσική είναι επιλογή των διοργανωτών του «KAVALA OPEN» και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Σκηνικά και Αξεσουάρ δεν επιτρέπονται.

DUET, TRIO – Οι συμμετέχοντες χορεύουν ξεχωριστά, θα χρησιμοποιήσουν τη δική τους μουσική και διάρκεια είναι έως 2:00 λεπτά. Οι αθλητές θα έχουν 15′ δευτερόλεπτα  χρόνο για την είδοδο και 15′ δευτερόλεπτα χρόνο για την έξοδο. Η παρουσίαση πρέπει να είναι θεματική και να διακρίνεται στη χορογραφία, το κοστούμι και τη μουσική.

Κριτήρια
• Συγχρονισμός (15%)
• Χορογραφία (15%)
• Σκηνική και δυναμική παρουσία (30%)
• Tεχνική (30%)
• Mουσική (10%)
Συνολική Βαθμολογία: 100%

Αποκλεισμός: Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριφέρονται με σεβασμό ο ένας στον άλλο και θα πρέπει να αποφεύγουν να κάνουν ενοχλητικούς θορύβους ή κινήσεις κατά τη διάρκεια της παράστασης. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί να αποβληθούν ή να χάσουν μονάδες σε περίπτωση που προσπαθήσουν να παρακολλήσουν την παράσταση των συμπαικτών τους. Επιπλέον, οποιαδήποτε υβριστική συμπεριφορά ή πράξη απέναντι στους κριτές θα έχει ως αποτέλεσμα την αποβολή ολόκληρης της ομάδος.

Kavala Open 2018ORIENTAL GROUP – χορογραφία που μπορεί να ενσωματώσει οποιαδήποτε μορφή χορού, κλασικό στυλ Raqs Sharqi, αραβικό λαϊκό χορό κλπ. Ωστόσο κυριαρχεί η αρχική μουσική και τεχνική . Επιτρέπεται η χρήση ανατολίτικων σκαλοπατιών και κατάλληλων αξεσουάρ (δύο πέπλα, φτερά Isis, σαμπρέ (μόνο ανδρείκελο), αγγεία κ.λπ.) και κάθε είδους ενδυμασία. Διάφοροι χοροί, στυλ και συγχωνεύσεις στυλ φαντασίας όπως το ανατολίτικο φλαμένκο και άλλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη της πλοκής (εισαγωγή, αποκορύφωμα, τελικό).

BOLLYWOOD GROUP – έχει τις ρίζες του σε παραδοσιακό ινδικό χορό, αποτελείται από πολλές διαφορετικές μορφές χορού, όπως ινδική κλασική, Bhangra, αραβική, λαϊκή, φυλετική, λατίνικα, hip hop, street dance, Michael Jackson και πολλά άλλα. Μια αντίθεση μορφών χορού και κίνησης, ανάλογα με τη μουσική.

SOLO – Οι χορευτές χορευουν με όλους τους συμμετέχοντες in Heats (Ημιτελικός, Τελικός κλπ.) με μουσικά κομμάτια που θα ανακοινωθούν από την διοργάνωση. Φτερά και το μπαστούνι ως αξεσουάρ δεν επιτρέπονται  Οι χορευτές μπορούν να διαγωνιστούν και στην αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία.

DUET, TRIO – Οι συμμετέχοντες χορεύουν ξεχωριστά “ON THE STAGE”, θα χρησιμοποιήσουν τη δική τους μουσική και διάρκεια είναι από 1:30 έως 2:00 λεπτά. Οι αθλητές θα έχουν 15′ δευτερόλεπτα  χρόνο για την είδοδο και 15′ δευτερόλεπτα χρόνο για την έξοδο. Η παρουσίαση πρέπει να είναι θεματική και να διακρίνεται στη χορογραφία, το κοστούμι και τη μουσική. Πέπλο, φτερά, μπαστούνι, καπέλο και σπαθιά επιτρέπονται.

ETHNO – είναι ένα είδος χορού και περιλαμβάνει  τις τεχνικές των εθνών – Ιρλανδική, Ουγγρική, Ρωσική, Πολωνική, Ισπανική, Φλαμένκο, Ινδική, Ανατολική Φολκλόρ, Ελληνική, Βουλγαρική λαογραφία κ.λπ. Τα κοστούμια, η μουσική και η χορογραφία πρέπει να αντιστοιχούν στον χαρακτήρα του έθνους . Δεν επιτρέπεται να χορεύεις χορό της κοιλιάς σε στυλ Έθνο. Επιτρέπεται η αλλαγή ρούχων ή η αφαίρεση αντικειμένων από τη φορεσιά. Τα στηρίγματα επιτρέπονται εάν μπορούν να ανέβουν στη σκηνή ή στην πίστα σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα. Πρέπει να είναι δυνατό να διπλώσετε όλα τα σκηνικά στηρίγματα και τα φόντο έτσι ώστε να μπορούν να περάσουν εύκολα μέσα από ένα πλαίσιο πόρτας κανονικού μεγέθους.

FOLK DANCE – είναι μια παράσταση χορού που αναπτύχθηκε σε μια χρονική περίοδο που αντικατοπτρίζει την παραδοσιακή ζωή των ανθρώπων μιας συγκεκριμένης χώρας ή και περιοχής. Τα ακροβατικά επιτρέπονται. Οι ανελκυστήρες επιτρέπονται, ενισχύοντας τη βαθμολογία των χορευτών μόνο εάν οι ακροβατικές κινήσεις ή οι ανελκύστηρες είναι καλά ενσωματωμένες στην παράσταση με στυλ και φινέτσα.

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ:
1 – 15 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – SYNCHRONIZATION
1 – 15 ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ – CHOREOGRAPHY
1 – 15 ΤΕΧΝΙΚΗ – TECHNIQUE
1 – 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ – PERFORMANCE
1 – 10 ΜΟΥΣΙΚΗ – MUSICALITY
Μέγιστη βαθμολογία κριτών 65 βαθμοί.

Kavala Open 2016BALLET – είναι ο πιο επίσημος χορός από τα κλασικά στυλ , τηρείτε η παραδοσιακή τεχνική μπαλέτου η χρήση πουέντ και απαιτείται πειθαρχία.

CONTEMPORARY – ο σύγχρονος χορός είναι ένα πιο χαλαρός, ελεύθερος στο οποίο ο χορογράφος χρησιμοποιεί τα συναισθήματα και τις διαθέσεις για να σχεδιάσει τα δικά του βήματα, σε αντίθεση με τον δομημένο κωδικό βημάτων του μπαλέτου. Έχει σκόπιμη χρήση της βαρύτητας, ενώ το μπαλέτο προσπαθεί να είναι ελαφρύ και ευάερο. Το σύγχρονο μπαλέτο δεν πρέπει να συνδιάζεται με τον σύγχρονο χορό και δεν πρέπει να ανταγωνίζεται σε αυτόν τον τομέα. Ακροβατικά, σηκώματα, σκηνικά, αξεσουάρ επιτρέπονται.

MODERN – JAZZ – βασίζεται είτε σε τεχνική Jazz, Lyrical, Ballet και Contemporary dance, επιτρέπει τη χρήση ακροβατικών σκηνών, συγχρονισμού ή άλλων θεατρικών εφέ και βασίζεται σε μια έννοια, ιστορία, θέμα ή ιδέα. Η ιδέα, η ιστορία, το θέμα πρέπει να είναι πλήρως κατανοητές και θα εκφράζονται μέσα από χορευτικές φιγούρες έτσι ώστε να φαίνεται δημιουργικό, φανταστικό και πρωτότυπο. Ακροβατικά, σηκώματα, σκηνικά, αξεσουάρ επιτρέπονται.

SOLO – Οι συμμετέχοντες χορευουν με όλους τους συμμετέχοντες “IN THE HEATS”,  και μπορούν να διαγωνιστούν και στην αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία. Η μουσική είναι επιλογή των διοργανωτών του «KAVALA OPEN» και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Σκηνικά και Αξεσουάρ δεν επιτρέπονται.

DUET, TRIO – Οι συμμετέχοντες χορεύουν ξεχωριστά “ON THE STAGE”, θα χρησιμοποιήσουν τη δική τους μουσική και διάρκεια είναι από 1:30 έως 2:00 λεπτά. Οι αθλητές θα έχουν 15′ δευτερόλεπτα  χρόνο για την είδοδο και 15′ δευτερόλεπτα χρόνο για την έξοδο. Η παρουσίαση πρέπει να είναι θεματική και να διακρίνεται στη χορογραφία, το κοστούμι και τη μουσική. Σκηνικά, Αξεσουάρ, Σηκώματα και Ακροβατικές κινήσεις επιτρέπονται.

ARTISTIC SHOW DANCE CHOREO – περιλαμβάνει όλα τα στυλ συνδυαστικά μεταξύ τους όπως Ballet, Contemporary, Jazz, Modern, Street, Pop και όλα τα παρόμοια σ’ αυτά στυλ χορών. Η χορογραφία χορού πρέπει να έχει έναν τίτλο ή ένα θέµα, χρησιµοποιώντας µια έννοια ή ιδέα. Σ’ αυτή την κατηγορία επιτρέπονται και τα ακροβατικά, αρκεί αυτά να ΜΗΝ είναι το μοναδικό στοιχείο της χορογραφίας αλλά να είναι ενσωματωμένα στην εκτέλεση της χορογραφίας με «στυλ και φινέτσα». Ελεύθερη αμφίεση – επιλογή θεματολογίας – επιτρέπονται τα αξεσουάρ.

ARTISTIC DISCO DANCE – είναι ένα στυλ χορού που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μουσική ντίσκο. Η μουσική ντίσκο αποτελείται από δυνατά, ανερχόμενα φωνητικά σε σταθερό ρυθμό και μπάσο. Ο χορός ντίσκο μεταφέρεται στη μουσική με τον δικό σας τρόπο ενώ φοράτε ρούχα εμπνευσμένα από τη ντίσκο. Η ντίσκο αποτελείται από βήματα και κινήσεις που εκτελούνται έγκαιρα στους ρυθμούς της ντίσκο μουσικής. Μερικά κοινά στοιχεία του χορού ντίσκο περιλαμβάνουν πλάγια βήματα ανάμεσα σε μεγαλύτερες κινήσεις,  να σηκώνετε τα χέρια σας πάνω από το κεφάλι, τις μεγάλες κινήσεις του ισχίου και της λεκάνης και το στρίψιμο των χεριών σας έγκαιρα στον ρυθμό.

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ:
1 – 15 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – SYNCHRONIZATION
1 – 15 ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ – CHOREOGRAPHY
1 – 15 ΤΕΧΝΙΚΗ – TECHNIQUE
1 – 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ – PERFORMANCE
1 – 10 ΜΟΥΣΙΚΗ – MUSICALITY
Μέγιστη βαθμολογία κριτών 65 βαθμοί.

Kavala Open 2016HIP HOP & BREAK DANCE TEAMS – περιλαμβάνουν τεχνική Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie και Techno. Οι χορογραφίες που παρουσιάζονται μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας τις αναφερόμενες τεχνικές είτε σε καθαρή έκδοση είτε ως μίξη αυτών. Παράδειγμα: Χορογραφίες τεχνικής Hip hop και χορογραφίες μίξης τεχνικής Hip hop και Techno θα κριθούν με τα ίδια δεδομένα. Όλες οι χορογραφίες πρέπει να έχουν ένα θέμα ή ιδέα που πρέπει να είναι κατανοητό κατά την απόδοσή του. Είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάσετε την αρμονία της ιδέας, της μουσικής, του χορού, της χορογραφίας, των κοστουμιών και των σκηνών. Η μουσικότητα, η ποικιλία των χορευτικών μοτίβων, η πρωτοτυπία, μαζί με μια καλή και καλά διαμορφωμένη χορογραφία ( ORIGINAL) θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Ακροβατικά, σκηνικά, σηκώματα και αξεσουάρ επιτρέπονται. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία: Juvenile – 7-11 ετών, Junior – 12-15 ετών, Youth – 16-18 ετών, Adults – 19+.

HIP HOP SOLO – Οι χορευτές χορευουν με όλους τους συμμετέχοντες in Heats (Ημιτελικός, Τελικός κλπ.) με μουσικά κομμάτια που θα ανακοινωθούν από την διοργάνωση.  Οι χορευτές μπορούν να διαγωνιστούν και στην αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία: Juvenile – 7-11 ετών, Junior – 12-15 ετών, Youth – 16-18 ετών, Adults – 19+.

Κ-ΡΟΡ COVER – είναι η αντιγραφή χορογραφίας, ιδιαίτερα από ιαπωνικά ή κορεατικά μουσικά είδωλα  που προβλήθηκαν σε βίντεο ή σε συναυλίες διάσημων συγκροτημάτων K-pop. Ταυτόχρονα, η πλαστικότητα, η τεχνική και η χορογραφία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχική έκδοση. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία: Junior – 12-15 ετών, Youth – 16-18 ετών, Adults – 19+.

Κ-ΡΟΡ OPEN – είναι ένα ισχυρό, γρήγορο είδος χορού παρόμοιο με το hip-hop που ξεκίνησε από τη Νότια Κορέα. Εκτελέστε τις αγαπημένες σας κινήσεις και καινουργιες χορογραφίες με ενέργεια, διάθεση και στυλ χωρίς όρια. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία: Junior – 12-15 ετών, Youth – 16-18 ετών, Adults – 19+.

Κ-ΡΟΡ SOLO – Οι χορευτές χορευουν με όλους τους συμμετέχοντες in Heats (Ημιτελικός, Τελικός κλπ.) με μουσικά κομμάτια που θα ανακοινωθούν από την διοργάνωση.  Οι χορευτές μπορούν να διαγωνιστούν και στην αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία: Youth – +18 ετών, Adults – 19+.

ΗIGH HEELS TEAMS – ονομάζεται το στυλ και όχι τόσο ο χορός καθώς επιτρέπει σε μια γυναίκα να εκφραστεί και να αναδείξει την θυληκότητα της. Εμπνέεται από τους χορούς: Hip Hop, Funky Jazz, Lyrical, Latin χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο βηματολόγιο. H χορογραφία χρειάζεται φαντασία, προσωπικά βιώματα, συναισθήματα και πάνω από όλα στυλ. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία: Youth – +18 ετών, Adults – 19+.

ΗIGH HEELS SOLO – Οι χορευτές χορευουν με όλους τους συμμετέχοντες in Heats (Ημιτελικός, Τελικός κλπ.) με μουσικά κομμάτια που θα ανακοινωθούν από την διοργάνωση.  Οι χορευτές μπορούν να διαγωνιστούν και στην αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία: Youth – +18 ετών, Adults – 19+.

DANCEHALL TEAMS – Το Dancehall είναι ένας χορός του δρόμου (street style) που εμφανίστηκε περί τα τέλη του 1970 και μέσα του 1980 στους δρόμους του Κίνγκστον της Τζαμάικα. Δεν είναι απλά ένας τζαμαϊκανός χορός, είναι η κουλτούρα και ο τρόπος ζωής (lifestyle) τους. Δημιουργός αυτού είναι ο Bogle, όπου χάρη σε αυτόν το Dancehall έγινε γνωστό ανά τον κόσμο. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία: Juvenile – 7-11 ετών, Junior – 12-15 ετών, Youth – 16-18 ετών, Adults – 19+. Ακροβατικά, σκηνικά, σηκώματα και αξεσουάρ επιτρέπονται.

DANCEHALL SOLO – Οι χορευτές χορευουν με όλους τους συμμετέχοντες in Heats (Ημιτελικός, Τελικός κλπ.) με μουσικά κομμάτια που θα ανακοινωθούν από την διοργάνωση.  Οι χορευτές μπορούν να διαγωνιστούν και στην αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία: Juvenile – 7-11 ετών, Junior – 12-15 ετών, Youth – 16-18 ετών, Adults – 19+.

COMMERCIAL TEAMS – style αναφέρεται στο πλέον δημοφιλές και επίκαιρο είδος χορού το οποίο είναι προσαρμοσμένο για live ή μαγνητοσκοπημένες παραστάσεις όπως τηλεοπτικά shows, συναυλίες, μουσικά βίντεο, ταινίες και διαφημίσεις. Αυτό που κάνει το commercial ιδιαίτερο και ξεχωριστό είναι που συνδυάζει πολλά είδη χορού (street dance, hip-hop, jazz) ενώ έχει επιρροές από τη mainstream και pop μουσική και χορευτική σκηνή. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία: Juvenile – 7-11 ετών, Junior – 12-15 ετών, Youth – 16-18 ετών, Adults – 19+. Ακροβατικά, σκηνικά, σηκώματα και αξεσουάρ επιτρέπονται.

COMMERCIAL SOLO – Οι χορευτές χορευουν με όλους τους συμμετέχοντες in Heats (Ημιτελικός, Τελικός κλπ.) με μουσικά κομμάτια που θα ανακοινωθούν από την διοργάνωση.  Οι χορευτές μπορούν να διαγωνιστούν και στην αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία: Juvenile – 7-11 ετών, Junior – 12-15 ετών, Youth – 16-18 ετών, Adults – 19+.

REGGAETON TEAMS – εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως μουσικό είδος την δεκαετία του ’70 στην Αμερική. Η μουσική reggaeton δημιουργήθηκε από την ανάμειξη της τζαμαϊκανής και της λατινοαμερικάνικης μουσικής, με το hip hop και τους ηλεκτρονικούς ρυθμούς και είναι χορευτική μουσική και συνήθως συνοδεύεται από ραπ (τραγούδι). Οι συμμετέχοντες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία: Juvenile – 7-11 ετών, Junior – 12-15 ετών, Youth – 16-18 ετών, Adults – 19+. Ακροβατικά, σκηνικά, σηκώματα και αξεσουάρ επιτρέπονται.

REGGAETON SOLO – Οι χορευτές χορευουν με όλους τους συμμετέχοντες in Heats (Ημιτελικός, Τελικός κλπ.) με μουσικά κομμάτια που θα ανακοινωθούν από την διοργάνωση.  Οι χορευτές μπορούν να διαγωνιστούν και στην αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία: Juvenile – 7-11 ετών, Junior – 12-15 ετών, Youth – 16-18 ετών, Adults – 19+.

DUET, TRIO – Οι συμμετέχοντες χορεύουν ξεχωριστά “ON THE STAGE”, θα χρησιμοποιήσουν τη δική τους μουσική και διάρκεια είναι από 1:30 έως 2:00 λεπτά. Οι αθλητές θα έχουν 15′ δευτερόλεπτα  χρόνο για την είδοδο και 15′ δευτερόλεπτα χρόνο για την έξοδο. Η παρουσίαση πρέπει να είναι θεματική και να διακρίνεται στη χορογραφία, το κοστούμι και τη μουσική. Σκηνικά, Αξεσουάρ, Σηκώματα και Ακροβατικές κινήσεις επιτρέπονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Μουσική για Σόλο Hip Hop, Commercial, Dance Hall, K-Pop, High Heels, Reggaeton μπορείτε να κατεβάσετε εδώ

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ:
1 – 15 ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ – CHOREOGRAPHY
1 – 15 ΤΕΧΝΙΚΗ – TECHNIQUE
1 – 10 ΣΤΥΛ – STYLE
1 – 10 ΜΟΥΣΙΚΗ – MUSIC – THEME
Μέγιστη βαθμολογία κριτών 50 βαθμοί.

ARTISTIC ACROBATIC DANCE SHOW – η παράσταση πρέπει να έχει στυλ Γυμναστικής και Ακροβατικών, συνδυασμένα και συνδεδεμένα με οποιοδήποτε από τα στυλ χορού όπως Κλασικό, Μοντέρνο, Σύγχρονο, Τζαζ, Χιπ Χοπ κ.λπ. Ο χαρακτήρας της παράστασης μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε στυλ. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε ακροβατικά στοιχεία γυμναστικής όπως ευελιξία, παρακάμψεις, άλματα, χωρίσματα, γέφυρες, άλματα, καλοκαιρινά σαλτ ή άλλα  στοιχεία γυμναστικής. Τα στοιχεία της γυμναστικής πρέπει να είναι σε αρμονία με τη χορογραφία. Επιτρέπονται οι ανελκυστήρες, τα ακροβατικά και οι πυραμίδες. Τα στηρίγματα χεριών και τα σκηνικά επιτρέπονται εάν μπορούν να ανέβουν στη σκηνή σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα.

ARTISTIC AEROBIC ENERGY SHOW – οτι παρουσιαζεται στην παράσταση πρέπει να εχει πολυ έντονη ενέργεια. Ο χαρακτήρας της παράστασης θα μπορεί να περιεχει οποιοδήποτε στυλ χορού χωρις περιορισμο των ρυθμών. Τα  στοιχεία γυμναστικής πρέπει να είναι σε αρμονία με τη μουσική και η χορογραφία πρέπει να περέχει περισσότερο καλλιτεχνία παρά γυμναστική. Είναι σημαντικό σε μια παράσταση να χρησιμοποιείτε στοιχεία αερόβιας και να συνδυάζετε τη μουσική, τη χορογραφία, τα κοστούμια και τη χρήση σκηνικών με καλλιτεχνικό τρόπο. Επιτρέπονται στα χέρια στηρίγματα όπως σημαίες, πανό, μπαστούνια, πινακίδες, πομ πομ, μεγάφωνα και κομμάτια υφάσματος. Δεν επιτρέπονται τα στηρίγματα της σκηνής.

KANGOO JUMPS – τo Kangoo jumps είναι χορογραφημένη ερμηνεία που γίνεται με τη βοήθεια ειδικών παπουτσιών, που είναι σαν μποτάκια με έλασμα, και μιμούνται το πήδημα των καγκουρό.

CHEERLEADING DANCE SHOW – ο χαρακτήρας της παράστασης θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε στυλ. Είναι δυνατή η χρήση γυμναστικών στοιχείων όπως πηδήματα, άλματα ή στοιχεία λαϊκών χορών εάν η μουσική υποστηρίζει αυτό το είδος χορού. Τα στοιχεία γυμναστικής πρέπει να είναι σε αρμονία με τη μουσική και η χορογραφία πρέπει να περιέχει περισσότερο καλλιτεχνία παρά γυμναστική. Σε μια παράσταση είναι πολύ σημαντικό να συνδυάζεται η μουσική, η χορογραφία, τα κοστούμια, και να χρησιμοποιούνται σκηνικά μαζορέτας . Δεν επιτρέπονται τα στηρίγματα της σκηνής.

0:00
0:00